Water in de paardenhuisvesting
Water in de paardenhuisvesting

We krijgen te maken met steeds extremere weersomstandigheden zoals hevige regenval en langdurige droogte. Het toevoegen van een poel of wadi kan helpen om overlast van deze extreme weersomstandigheden te voorkomen. Water in je Paddock Paradise®  of Equi Habitat® heeft verschillende voordelen:

  • Water is een verrijking voor paarden, sommige paarden genieten enorm van spetteren en zwemmen.
  • Waar water is, is modder. Rollen in de modder is goed voor de vacht en huid.
  • Zuiver water is een mooie, natuurlijke drinkwaterbron.
  • Het vergroot de biodiversiteit.
  • Een poel of wadi kan water opvangen bij hevige of langdurige regenval, dit biedt kansen voor het drooghouden van tracks en paddocks.
  • Bij droogte kan het water geleidelijk en langzaam aan de bodem worden afgeven.
  • Bij het afgraven van een poel of wadi komt er veel zand vrij, ideaal voor het ophogen van paden of het aanleggen van een heuvel!

Wat is een wadi?
Wadi is nog een relatief onbekend begrip. Het is een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie (en ‘vallei’ in het Arabisch). Een wadi is een greppel of verlaagde plek in de bodem waar regenwater kan instromen. Je ziet wadi’s tegenwoordig regelmatig in nieuwbouwwijken.

Door het toevoegen van een wadi in je paddock kun je regenwater naar lager gelegen plekken leiden en het water langer bewaren. Hierdoor houd je de paden droog en kunnen planten profiteren van het water wat langzaam de bodem infiltreert.

Poel of wadi?
Een wadi is af en toe gevuld met regenwater, terwijl een poel (bijna) het hele jaar door gevuld is. Een poel is voornamelijk afhankelijk van het grondwaterpeil, een wadi van regenwater. Zit het grondwater te diep of bevat het te veel ijzer? Dan is een wadi een beter alternatief.

De maanden augustus en september zijn uitstekend om het grondwaterpeil te meten en een poel te graven. Het grondwaterpeil is op dit moment van het jaar op zijn laagst. Als je dan water hebt, kun je er van uitgaan dat de poel zelden droogvalt.

Water en biodiversiteit
Door het aanleggen van de poel wordt de biodiversiteit enorm vergroot. Het is een bron van leven voor kikkers, insecten en vogels. De oever kan worden ingezaaid met een paardvriendelijke kruidenmix, zoals Ukie's Oeverkruiden . Diverse planten rond de poel zijn tevens aantrekkelijk voor insecten. In de poel zorgen waterplanten voor zuurstof, zuivering en een gezond waterklimaat.

Veel paardeneigenaren zijn bang voor muggen. Bij een gezond ecologisch evenwicht hoeft dit echt geen probleem te zijn. Wist je dat muggen laag in de voedselketen staan? Ze worden gegeten door dieren zoals vogels, kikkers en vissen. Een goede reden om te zorgen voor veel beplanting! 

In onze paddock vind je een poel en een wadi, deze zorgen er samen voor dat de tracks droog blijven. Wil je deze in het echt komen bekijken? Plan dan een bezoek en adviessessie bij ons op locatie in. Ik vertel je graag alles over de aanleg, beplanting en voordelen van onze poel en wadi! Ook kan ik met je meekijken welke mogelijkheden er op jouw perceel zijn.